dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego: Mirosław Puzia

tel. 32 20 77 417

faks 32 20 77 511

wingik [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

http://wingik.slask.eu

sekretariat WINGiK - pokój 417

tel. 32 20 77 417

faks 32 20 77 511

pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępstwo pełni:

Ewa Niestrój
Kierownik oddziału ds. geodezji i katastru

tel. 32 20 77 420

faks 32 20 77 511

niestroje [at] katowice.uw.gov.pl

Zadania Wydziału:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
a) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
d) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
e) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
g) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
h) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;
2) dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów
i budynków;
3) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5) udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b) prace geodezyjne i kartograficzne,
c) ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
6) refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;
7) sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań
i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
9) wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;
10) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania
i wymiany gruntów;
11) wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;
12) obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
13) obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego.Struktura Wydziału:

  • SEKRETARIAT
  • ODDZIAŁ DS. NADZORU I KONTROLI GK/I
  • ODDZIAŁ DS. GEODEZJI I KATASTRU GK/II
  • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FINANSÓW I BUDŻETU GK/V
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Artur Biela 2015-09-02 08:48
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl