dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności wydziału

21
cze
2011
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umów zlecenia

logo EWT

flaga UE

 

 

 

 

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umów zlecenia dotyczących (łącznie lub rozdzielnie) następujących zakresów tematycznych:

1)      weryfikacji Raportów z bieżącej realizacji  części projektu wraz z Oświadczeniami o poniesionych wydatkach, składanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, pod względem formalnym i merytorycznym;

2)      weryfikacji  Raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu wraz z wnioskami o płatność, składanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, pod względem formalnym i merytorycznym;

3)      weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych w trybie ex – post oraz w trybie ex – ante.    

-   Szczegółowe warunki umów, w tym zasady wyceny zleceń – według zatwierdzonych wzorów umów i metodologii  ich wyceny, dostępnych do wglądu w godzinach pracy urzędu w budynku ŚUW, ul. Jagiellońska 25 - pok. 604 lub 603. Osobami wyznaczonymi do udzielania informacji odnośnie przedmiotowych umów są: Pan Grzegorz Wieniewski (tel. 032 20 77 603) oraz Pan Jacek Stolecki  (tel. 032 20 77 604).

-  Wymogi formalne, jakie winny spełniać osoby ubiegające się o zawarcie umowy zlecenia:

  • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowiskach związanych z kontrolą projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
  • praktyczna  znajomość  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,  ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia dotyczącego rozliczania podróży służbowych,
  • znajomość dokumentów programowych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 (w tym w szczególności wytycznych dotyczących kwalifikowalności oraz metodologii procesu kontroli).

-  Wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe  w zakresie kontroli projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

- Miejsce składania dokumentów: osobiście - budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  ul. Jagiellońska 25, pok. 603  (wejście przez pok. 602); pn – pt w godz. 7.30 – 15.30; drogą pocztową na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych, ul. Jagiellońska 25, 40- 032 Katowice.

- Termin składania dokumentów:  1 lipca 2011r.  O wynikach postępowania w zakresie weryfikacji złożonych dokumentów oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych osoby ubiegające się o zlecenie powiadomione zostaną telefonicznie.

              Koszty zawartych umów zlecenia pokryte zostaną ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Dominik Osysek
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl