dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Okresy ważności paszportów i paszportów tymczasowych

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


WIEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

TERMINY WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

PASZPORT

PASZPORT TYMCZASOWY

13 roku życia

5 lat (od daty jego wydania)

przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż 12 miesięcy (od daty jego wydania)

powyżej 13 lat

10 lat (od daty jego wydania)

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Określenia terminu ważności dokumentu dokonuje organ paszportowy.

Paszport tymczasowy wydaje się:
—   osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu;
—   osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
—   osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą w udokumentowanych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
   osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Paszporty wydane przed 19 lutego 2010 r. małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat zachowają ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

Od 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów dzieci do paszportów rodziców!

WPISY DZIECI W PASZPORTACH RODZICÓW UTRACIŁY WAŻNOŚĆ 26 CZERWCA 2012 ROKU. Oznacza to, że od 26 czerwca 2012 roku  dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty.

Utrata ważności wpisu dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

OD 11 SIERPNIA 2012 R. DZIECIOM DO 5 ROKU ŻYCIA SĄ WYDAWANE PASZPORTY WAŻNE 5 LAT OD DATY ICH WYDANIA.

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-02-20 13:09
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl