dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych


 


Magdalena Szewczuk-Szturc

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 777

 Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie na obszarze województwa śląskiego działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności:

1. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
2. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
3. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;
4. wspieranie pozarządowych organizacji realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
5. współdziałanie z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji;
6. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego;
7. współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami rządowej administracji zespolonej;
8. opiniowanie i ocenianie przedkładanych Pełnomocnikowi projektów z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej oraz programów na rzecz mniejszości realizowanych na terenie województwa.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieoznaczony i może zostać w każdym czasie odwołane.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Ewa Kwiatkowska 2015-04-27 14:19
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl