dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor Wydziału: Magdalena Szewczuk-Szturc

tel. 32 20 77 400

faks 32 20 77 327

szewczukm [at] katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

Sekretariat Wydziału - pokój 327

tel. 32 20 77 328, 
             32 20 77 400

faks 32 20 77 327

wsoim [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

infolinia paszportowa (32) 20 77 800

* godz. pracy Terenowych Delegatur Paszportowych oraz punktów przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych: zakładka - Sprawy paszportowe > Adresy jednostek paszportowych na terenie województwa śląskiego.

ZastępcA dyrektora wydziału:

Andrzej Krzystyniak 

tel. 32 20 77 328

faks 32 20 77 327

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz z zakresu aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
 • udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, usc, zmiany imienia i nazwiska oraz organizacji kwalifikacji wojskowej
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • uznanie za obywatela polskiego
 • przyjmowanie wniosków o nadanie oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 • przyjmowanie wniosków paszportowych, wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych
 • wydawanie opinii dla polskich placówek dyplomatycznych w sprawie wydania paszportu i paszportu tymczasowego oraz opinii dla Urzędu Morskiego w sprawie wydania książeczki żeglarskiej
 • weryfikacja wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i przygotowywanie wykazów medali za długoletnie pożycie małżeńskie do Kancelarii Prezydenta RP
 • obsługa organizacyjno-techniczna Komisji do Spraw Orderów i Odznaczeń w zakresie orderów i odznaczeń
 • obsługa administracyjno-techniczna Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • prowadzenie spraw w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych
 • wydawanie dokumentów podróży i pobytu dla cudzoziemców, prowadzenie ewidencji zaproszeń, wydawanie decyzji w sprawie pobytu na terytorium RP, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP
 • ochrona miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie opinii w sprawie remontu, prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci na terenie województwa śląskiego
 • prowadzenie spraw z zakresie spraw wyznaniowych: wydawanie zaświadczeń kościołom i związkom wyznaniowym o posiadaniu osobowości prawnej, dokonywanie ustaleń dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości, a także prowadzenie dokumentacji związanej z kościołami i związkami wyznaniowymi
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na pomoc dla repatriantów oraz wydawanie decyzji w sprawie uznania za repatrianta, prowadzenie spraw z zakresu wynikającego z ustawy o repatriantach
 • prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania rejestracji i organizacji kwalifikacji wojskowej
 • nadzorowanie działalności stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 • koordynacja i uzgadnianie tras i czasu pielgrzymek lub procesji na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli przekraczają one obszar gminy lub województwa
 • wydawanie zezwoleń na używanie mundurów zagranicznych
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z zadań Wydziału oraz opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania.

Struktura Wydziału:

 • Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI:
  a) Zespół do spraw ewidencji ludności - symbol - SOIa,
 • Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII:
  a) Zespół do spraw obywateli Unii Europejskiej i ewidencji zaproszeń - symbol - SOIIa, 
  b) Zespół do spraw zatrudnienia cudzoziemców - SOIIb;
 • Oddział Paszportowy - symbol - SOIII:
  a) Zespół do spraw obsługi paszportowej - symbol - SOIIIa,
  b) Terenowa Delegatura Paszportowa w Rybniku - symbol - SOIIIc,
  c) Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu - symbol - SOIIId;
 • Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV;
 • Oddział do Spraw Współpracy Zagranicznej symbol - SOXIII;
 • Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV:
  a) Terenowa Delegatura Paszportowa - symbol - SOVa;
 • Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI:
  a) Terenowa Delegatura Paszportowa - symbol - SOVIa;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych - symbol - SOXV.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bogusława Górecka 2017-03-03 09:45
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl