dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Dane zawarte w dokumencie paszportowym

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo, płeć,
- wizerunek twarzy i podpis posiadacza,
- datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego,
- serię i numer dokumentu paszportowego,
- numer PESEL,
- nazwę organu wydającego,
- dane biometryczne (wizerunek twarzy, odciski palców).

Podpisu posiadacza nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie:
• małoletniej, która nie ukończyła 13 lat,

która ukończyła 13 lat, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie,

Obrazu linii papilarnych nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie:
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy są umieszczane w mikroprocesorze paszportu od 28 sierpnia 2006 r., a od 29 czerwca 2009 r. w mikroprocesorze paszportu obok wizerunku twarzy umieszczane są również odciski palców.

Zaszyfrowane dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji potwierdzenia przyjęcia do depozytu paszportu sporządzonego w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Organ paszportowy przed przyjęciem paszportu do depozytu dokonuje weryfikacji poprawności zapisu danych w mikroprocesorze paszportu: między innymi odciski palców zapisane w mikroprocesorze paszportu są porównywane z odciskami palców znajdującymi się w ewidencji paszportowej.

W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-09-18 13:07
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl