dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Zwrot opłaty paszportowej

Zwrot opłaty paszportowej tzn. opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego następuje na wniosek jeżeli:
- mimo zapłacenia opłaty - nie złożono wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego,
- opłatę zapłacono nienależnie (omyłkowo).

Opłata paszportowa (w wyżej wymienionych przypadkach) nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zwrot opłaty paszportowej;
Wniosek o zwrot opłaty paszportowej powinien zawierać:
- dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko), numer PESEL, adres (z kodem pocztowym) oraz podpis wnioskodawcy;
- informację w jakiej formie ma nastąpić zwrot:
  > przekazem pocztowym pod wskazany adres w kraju: imię, nazwisko, adres (z kodem pocztowym) osoby, dla której ma zostać zrobiony zwrot lub
  > przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy w kraju: numer konta bankowego (26 cyfr), imię, nazwisko, adres (z kodem pocztowym) właściciela konta bankowego lub
  > gotówką w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. dowód zapłaty opłaty paszportowej w oryginale; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wyżej wymienione dokumenty można składać na jeden z poniższych sposobów:
  - jako dokument elektroniczny przez elektroniczną skrzynkę podawczą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - tylko gdy dowód zapłaty ma formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej;
  - pisemnie za pośrednictwem poczty na adres jednostki paszportowej na terenie województwa śląskiego;
  - pisemnie bezpośrednio w jednostce paszportowej na terenie województwa śląskiego, w godzinach jej pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Zwrot opłaty paszportowej jest dokonywany w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Robert Dudek 2015-10-15 08:07
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl