dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Sprawy obywatelskie


Obywatelstwo polskie

  • potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  • uznanie za obywatela polskiego
  • nadanie obywatelstwa polskiego
  • zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 Ewidencja ludności i dowody osobiste

  •  rozpatrywanie  odwołań od decyzji organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Urzędy Stanu Cywilnego

  • unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Kierownika USC z zakresu stanu cywilnego.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji.
Odwołanie wraz z aktami sprawy organ przesyła do wojewody.
Od decyzji wojewody służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W związku z wejściem w życie 1 marca 2015 r. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.), uległ likwidacji Wojewódzki Zbiór Meldunkowy. W związku z powyższym od 1 marca 2015 r. wojewoda nie udostępnia danych z WZM.
Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Kwalifikacja wojskowa

Przy wojewodzie działa Wojewódzka Komisja Lekarska, która rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowe komisje lekarskie określających zdolność do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bogusława Górecka 2017-07-10 12:00
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl