dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności wydziału

03
lut
2017
OGŁOSZENIE - HONOROWA ODZNAKA PRIMUS IN AGENDO W 2017 ROKU

Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat Honorowej Odznaki udostępnione zostały w portalu internetowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w lokalizacji: http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/honorowa-odznaka-primus-in-agendo/

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

 

Minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  • posła lub senatora;
  • kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Wzór wniosku, o nadanie odznaki PRIMUS IN AGENDO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dostępny jest również w portalu internetowym MRPiPS w powyżej wskazanej lokalizacji.

Wnioski zawierające mocne uzasadnienie oraz wykazany ścisły związek z działaniami na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny (działaniami, którymi kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) należy kierować pod adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Ministra
ul Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planując zorganizowanie oficjalnej ceremonii dla uhonorowanych odznaką, prosi o ewentualne kierowanie wniosków w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Informacja opracowana w oparciu o pismo Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr BM.I.074.6.2016.RI z 27 grudnia 2016 r.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl