dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Archiwum zakładowe

Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych udziela informacji dotyczących miejsc przechowywania dokumentacji osobowo – płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych i innych podmiotów gospodarczych.

 

W celu uzyskania informacji czy poszukiwane przedsiębiorstwo znajduje się w zasobie Archiwum Zakładowego i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach należy sprawdzić wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych prowadzonym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. (plik zawierający wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw).

Jeżeli dokumentacja jest przechowywana przez Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wydanie dokumentacji osobowo – płacowej należy zwrócić się wnioskiem.

Szczegółowe informacje znajdą państwo poniżej.

Jeżeli wniosek dotyczy przesłania:

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu druk ZUS (Rp-7),
  • świadectwa pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,

które wymaga Zakład Ubezpieczeń Społecznych Archiwum Urzędu jest przechowawcą dokumentacji i nie wydaje zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS (Rp-7) oraz świadectw pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Wojewoda Śląski nie jest następcą prawnym w/w przedsiębiorstw w związku z czym nie jest uprawniony do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7, oraz świadectw pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Archiwum przechowujące dokumentację pracowniczą, jakim jest Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych może zatem wydać tylko uwierzytelnione kopie dokumentów osobowo - płacowych. Jeżeli w aktach osobowo – płacowych w/w dokument się znajduje wówczas zostanie przesłana jego uwierzytelniona kopia.

  • zarobków za okres pracy za granicą

Jeżeli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 r. do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługujące w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze w jakim był pracownik zatrudniony przed wyjazdem za granicę (dotyczy zarobków z macierzystego zakładu pracy). W takim przypadku Archiwum Zakładowe może przesłać tzw. wynagrodzenie zastępcze pracowników zatrudnionych w tym okresie w kraju na takim samym lub podobnym stanowisku.   

Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy z dniem 1. 01. 1991 r. stanowi dochód zadeklarowany przez zakład pracy, nie niższy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W takiej sytuacji jednostką kompetentną jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

W celu uzyskania informacji o miejscu zdeponowania akt osobowo – płacowych prosimy o:

  • kontakt telefoniczny:

(032) 20-77-562

  • lub osobisty:

Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Obsługi Klienta
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

pok. 119, stanowiska 1 i 2


Korespondencje oraz wnioski o wydanie dokumentów z Archiwum należy kierować na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacyjno - Budżetowe
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

 

  Nazwa linku:
Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć w Kartach informacyjnych Biura Organizacyjno-Budżetowego


Kategoria: Archiwum Zakładowe [ 2 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_doc pobierz plik: Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w Tychach 2016-06-21 14:26:10 33 KB pobierz plik: Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w Tychach
ico_blank pobierz plik: Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych których dokumentacja przechowywana jest w Archiwum Zakładowym i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w Tychach 2014-08-04 09:45:14 53 KB pobierz plik: Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych których dokumentacja przechowywana jest w Archiwum Zakładowym i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w Tychach
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Tomasz Zuziak 2016-08-24 13:55
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl