dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności Biura

07
maj
2014
Zmiany dot. obsługi klientów...

Informujemy o zmianie stanowisk związanych z obsługą klientów w sprawach zaproszeń i obywateli UE oraz pracy cudzoziemców.

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa się na wniosek zapraszającego, poprzez wpis do ewidencji zaproszeń. Sprawami związanymi z ewidencją zaproszeń zajmują się pracownicy na stanowisku nr 19. Na tym stanowisku mogą Państwo załatwić również sprawy związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski obywateli UE i członków ich rodzin, w szczególności: zarejestrowanie pobytu oraz wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy spoza UE, spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach, mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na pracę. Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP wydaje się na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na warunkach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W kwestiach dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców lub zezwoleń na pobyt czasowy i pracę zapraszamy do stanowiska nr 27.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl