dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności WNP

13
gru
2010
Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w obowiązujących przepisach brak jest podstawy prawnej dla rady miasta na prawach powiatu do uchwalenia statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej

Jak wynika z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu określone w tejże ustawie.

W związku z tym, w przypadku wykonywania zadań przypisanych przez ustawy powiatowi, miasto na prawach powiatu musi je wykonywać na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy między innymi prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przepisach ustawy o samorządzie powiatowym nie ma upoważnienia dla rady powiatu do nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej (por. II SA/Ka 2467/03 - wyrok WSA w Gliwicach, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Z treści § 14 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. nr 201 poz. 1455) wynika, że szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin opracowany przez dyrektora placówki w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Brak kompetencji rady miasta na prawach powiatu do uchwalenia statutu placówki opiekuńczo wychowawczej podzielany jest także w orzecznictwie sądów administracyjnych, co potwierdza wyrok NSA z 13 lipca 2004 r. (sygn. akt OSK 656/04, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A7D02AB3B):

„Ustawa o samorządzie powiatowym ani ustawa o pomocy społecznej nie zawierają przepisów mogących stanowić podstawę prawną do nadania placówce opiekuńczo - wychowawczej przez miasto na prawach powiatu statutu i dokonywania w nim zmian.”

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Wojciech Żmuda
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl