dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

21
sty
2014
Informacja w sprawie tworzenia i publikacji tekstów jednolitych aktów normatywnych

                                                    

            Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) wprowadziła obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych. Najistotniejszy z punktu widzenia wspomnianego obowiązku jest art. 16 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Zgodnie z kolei z ust. 4 tego przepisu tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

            Zgodnie  z art. 16. ust. 3 przedmiotowej ustawy obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie (…) winno być załącznikiem do uchwały, przyjętej w drodze głosowania na sesji Rady Miejskiej. Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego.  Uchwałę 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego należy zgodnie z art. 90 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) skierować do właściwego organu nadzoru. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega wyłącznie obwieszczenie (będące załącznikiem do wspomnianej wyżej uchwały).

            Tekst jednolity aktu normatywnego powinien zawierać wszystkie zmiany, które już weszły w życie i są częścią porządku prawnego. Niedopuszczalne zatem jest jednoczesne podejmowanie zmiany uchwały oraz  przyjęcie tekstu jednolitego tej uchwały. Natomiast w przypadku zmiany uchwały po ogłoszonym wcześniej tekście jednolitym kolejne obwieszczenie w przedmiotowej regulacji dotyczyć będzie zawsze uchwały pierwotnej, a nie uchwały przyjmującej tekst jednolity.

            Szczegółowe wytyczne dotyczące formy i sposobu redagowania tekstu jednolitego zawarte zostały w Dziale III rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca  2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

-  tytuł obwieszczenia powinien zawierać jedynie przedmiot regulacji (§102 przedmiotowego rozporządzenia),

 - w treści obwieszczenia należy przytoczyć wszystkie uchwały, które wprowadziły zmiany do uchwały pierwotnej oraz zamieścić przepisy zawarte w uchwałach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu uchwały, której tekst jednolity jest ogłaszany (§103 przedmiotowego rozporządzenia),

- przykładowy wzór treści obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zawiera §104 przedmiotowego rozporządzenia.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl