dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

29
mar
2010
Informacja w sprawie publikacji sprawozdań z wykonania budżetu

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczości budżetowej za rok 2009      i obowiązkiem składania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 r., mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych,  Wydział Nadzoru Prawnego, Redakcja Dziennika Urzędowego  przypomina o zasadach obowiązujących wnioskodawców przy składaniu do publikacji aktów prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), w związku z art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę                o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: „uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie        z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa”

Do publikacji należy skierować zatem tekst sprawozdania z wykonania budżetu.
W latach ubiegłych do Redakcji Dziennika Urzędowego kierowane były sprawozdania           z wykonania budżetu stanowiące załącznik do zarządzenia Prezydenta oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu. Przypominamy zatem,  że zarządzenia/uchwały w tej sprawie nie stanowią aktów prawa miejscowego i zgodnie              z przepisami prawa nie podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że od 1 stycznia 2010 r.  kierowane do publikacji akty prawne (w tym sprawozdania) muszą spełniać wymogi przepisów ustawy  z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473), tzn. muszą być złożone w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl