dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia Redakcji

18
cze
2009
Informacja w sprawie możliwości sprostowania błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego

Wydział Nadzoru Prawnego-Redakcja Dziennika Urzędowego informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późń. zm.), błędy ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia a sprostowanie błędu nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.

Zgodnie z piśmiennictwem z tego zakresu „Uregulowania dotyczące prostowania błędów zawarte w przepisie art. 17 ustawy powinny mieć zastosowanie wyłącznie do błędów polegających na różnicy między tekstem przekazanym do publikacji a tekstem ogłoszonym. Chodzi tu wszak o błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego, a nie o błędy w tekście aktu prawnego przekazanego do publikacji. Prostowanie tych ostatnich polega na odpowiedniej zmianie uchwały we właściwym trybie”.

Ponadto, w przypadku błędu zaistniałego w uchwale dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wziąć pod uwagę orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 366/2008), w którym Sąd zajął stanowisko, że „Plan zagospodarowania przestrzennego nie może być zmieniany w trybie sprostowania błędu pisarskiego”. NSA podkreślił, że „Rada gminy może modyfikować plan wyłącznie w trybie przewidzianym w przepisach. Gdyby bowiem dopuścić możliwość prostowania obowiązującego planu bez zachowania ustawowej procedury zmiany, mogłaby ulec zniweczeniu zasada stabilności i pewności prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przecież, w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktem prawa miejscowego” .

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl