dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

23
lut
2012
Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego w sprawie podejmowania uchwał w sprawach majątkowych jednostek, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit.g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 19 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych jednostek, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz doktryną, organy stanowiące powinny określać ogólne normy postępowania, którymi powinien kierować się organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przy wnoszeniu, cofaniu i zbywaniu udziałów i akcji (por. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011r., sygn. akt I OSK 1917/10, wyrok NSA z dnia 6 września 2002r., sygn. akt II SA/Wr 797/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych oraz Czesław Martysz, Komentarz do art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, ABC 2010 ).

W związku z powyższym organ nadzoru zwraca uwagę, że rady gmin, powiatów oraz sejmik województwa nie są uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie (cofanie, zbywanie) akcji lub udziałów, które będą miały charakter indywidualny. Do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy natomiast określenie ogólnych zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, zaś sama decyzja w tej sprawie należy do organu wykonawczego tej jednostki.

Podejmowanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego indywidualnych uchwał, wyrażających zgodę na wnoszenie, cofanie lub pozbywanie akcji lub udziałów, będzie traktowane jako istotne naruszenie prawa, stanowiące podstawę do zastosowania środka nadzorczego w postaci  stwierdzenia nieważności takiej uchwały w całości.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Grzegorz Dragon
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl