dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

17
lut
2012
Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalane są przez organy stanowiące gmin na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego, który dla swej ważności wymaga ogłoszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych I niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 września 2010r. (sygn. akt I OSK, 988/10, LEX nr 745407), jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 19 grudnia 2011r. (sygn. akt IV SA/Gl 249/11, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

W uzasadnieniach do tych wyroków podkreśla się, że normy zawarte w takich uchwałach adresowane są do nieograniczonego i niezindywidualizowanego kręgu podmiotów, będących najemcami lokali komunalnych na terenie gminy, z których płyną dla nich obowiązki zapłaty czynszu ustalonego z uwzględnieniem przepisów uchwały, jak też wynikają zasady mogące być podstawą prawną roszczenia o obniżenie stawki czynszu w przypadku wystąpienia określonych w uchwale czynników obniżających stawkę czynszu podstawowego.

Mając powyższe na uwadze Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że uchwały podejmowane przez rady gmin Województwa Śląskiego, oprócz oceny ich zawartości merytorycznej, będą oceniane również pod kątem zamiaru ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zaś brak zpisów o publikacji będzie traktowany jako istotne naruszenie obowiązującego prawa.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Grzegorz Dragon
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl