dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

01
sie
2011
Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że uchwały rad gmin w sprawie podziału gminy na obwody głosowania nie podlegają procedurze konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Uchwały rady gminy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania podejmowane na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) oraz uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (podejmowana w oparciu o art. 12 § 4 tej ustawy) nie posiadają charakteru aktu prawa miejscowego. Podlegają one wprawdzie publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ale publikacja ta ma włącznie charakter informacyjny – nie jest od niej uzależnione nabycie mocy obowiązującej takiej uchwały (art. 12 § 12 Kodeksu wyborczego oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95, z późn. zm.).

Ustalenie dnia wejścia w życie uchwały należy do decyzji rady gminy, a obwarowane jest jedynie terminami przewidzianymi w Kodeksie wyborczym. Uchwała taka może wejść w życie zarówno w dniu jej podjęcia, jak i w terminie późniejszym. Nie ma również przeszkód, by dzień nabycia mocy obowiązującej uchwały powiązać z jej publikacją w dzienniku urzędowym (np. „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”), skoro uchwała obowiązkowi publikacji podlega.

Brak charakteru aktu prawa miejscowego przesądza o tym, że projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Wojciech Żmuda
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl