dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

23
sie
2010
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w stanowionych aktach prawnych

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w przypadku podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawach indywidualnych, w tym również dotyczących osób fizycznych, w treści uchwały powinny znaleźć się dane tych osób, których uchwała dotyczy. Jednak - na co należy zwrócić szczególną uwagę - dane powinny być ograniczone tylko do imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy miejscowości. Udostępnienie danych w szerszym zakresie, np. adresu zamieszkania tych osób, numeru pesel, mogłoby spowodować naruszenie prawa do prywatności, a także naruszyć zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Otóż zgodnie z tą zasadą, administrator danych (rada gminy, wojewoda) powinni dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a zwłaszcza są zobowiązani zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane. Oznacza to, że swoim rodzajem i treścią dane nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania.

Powyższe znajduje także zastosowanie do pozostałych aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie przepisów szczególnych.

Porównaj:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B588F8959

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl