dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Ogłoszenia - NP

13
lut
2006
Obowiązywanie aktów prawa miejscowego

Wydział Prawny i Nadzoru informuje, iż na podstawie przepisu art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań tut. Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem m.in. nadzoru nad uchwałami organów gmin, powiatów i samorządu województwa będącymi aktami prawa miejscowego.
    Ponadto na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) organem wydającym wojewódzki dziennik urzędowy jest Wojewoda. Redagowanie i wydawanie w imieniu Wojewody Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego należy do zadań Zespołu Redakcji  w Wydziale Prawnym i Nadzoru, obejmuje ono między innymi publikację uchwał będących aktami prawa miejscowego.
    Tym samym należy mieć na uwadze to, iż co do uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego będącej aktem prawa powszechnie obowiązującego wydanej jako akt prawa miejscowego może toczyć się postępowanie nadzorcze lub też sądowo - administracyjne. Może również zaistnieć taka sytuacja, iż po opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym zostanie stwierdzona jej nieważność w toku postępowania nadzorczego lub postępowania sądowo administracyjnego, ponieważ Wojewoda w zakresie swoich obowiązków publikacyjnych nie ma uprawnień do merytorycznej oceny kierowanych do ogłoszenia uchwał jednostek samorządu terytorialnego.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl