dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności Wydziału

24
mar
2015
Kontrola planowa nr 2/2014 w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Zarządzie Województwa Śląskiego

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2014 r. pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju od 17 listopada do 5 grudnia 2014 r. przeprowadzili kontrolę nr 2/2014 w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (tj. Zarządzie Województwa Śląskiego). Celem corocznego przeprowadzania tego rodzaju kontroli jest uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlegała poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową oraz potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).

Rezultatem kontroli było wydanie jedno zalecenie niskiej istotności i pięć zaleceń średniej istotności, które to zalecenia Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjęła do realizacji. Po zakończeniu kontroli jej wyniki zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej, opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem RKZ-033/14.

(http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=47&id=3256&id_menu=98).

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Krzysztof Chałupczak
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl