dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności Wydziału

10
lut
2015
Uzupełnienie do informacji z 5 czerwca 2014 roku.

W uzupełnieniu do informacji z 5 czerwca 2014 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przedstawia najważniejsze ustalenia i zalecenia z kontroli planowej nr 1/2014, którą przeprowadziła w 2014 roku w Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL (tj. Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie - IP2 RPO WSL). Informacja pokontrolna została podpisana przez podmiot kontrolowany.

Celem kontroli było sprawdzenie m.in. poprawności: weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektów dofinansowanych z UE, realizacji obowiązków kontrolnych nałożonych na instytucję pośredniczącą II stopnia, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz informowania o nieprawidłowościach.

Skontrolowano również poprawność sporządzenia przez IP2 RPO WSL dokumentu pn. Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL do Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr RPSL.IW.SCP___-D01/14-00 za okres do 31.12.2013 r., na podstawie którego Komisja Europejska dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez beneficjentów.

Najważniejsze ustalenia dokonane przez IPOC dotyczyły uchybień związanych z realizacją projektu nr RPSL.01.02.04-00-A50/11 „Podniesienie standardu leczenia stacjonarnego w zakresie ortopedii i okulistyki” (wartość wydatków kwalifikowalnych 171 043,95 zł, wartość dofinansowania 102 626,37 zł), realizowanego przez NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga w Katowicach. Uchybienia te mogą mieć skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu. IPOC zaleciła, aby IP2 RPO WSL przeprowadziła kontrolę na miejscu realizacji projektu w celu sprawdzenia oryginalnej dokumentacji.

Pozostałe ustalenia w zakresie sposobu weryfikacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorców, odzyskiwania środków nieprawidłowo wypłaconych, analizowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz prowadzenia kontroli trwałości, nie miały wysokiego stopnia istotności i negatywnego wpływu na funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. IPOC wydała w tym zakresie zalecenia, których realizacja będzie przedmiotem sprawdzenia podczas kolejnej kontroli. Jak wynika z informacji o sposobie wdrożenia zaleceń, przekazanej przez IP2 RPO WSL, wszystkie zalecenia IPOC zostały lub zostaną wdrożone.

Dokumentacja z kontroli jest dostępna w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju, ul. Wita Stwosza 2, 40-032 Katowice w pokoju B311.

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Krzysztof Chałupczak
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl