dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Biuro Wojewody

Dyrektor Biura Wojewody: elżbieta sołtysek

tel. 32 255 40 37

faks: 32 25 63 101

 204

 soltyseke@katowice.uw.gov.pl

kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

Zadania Wydziału:

Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, wyjazdów oraz spotkań Wojewody i Wicewojewodów, m.in. z:
  • parlamentarzystami,
  • samorządem terytorialnym,
  • związkami zawodowymi,
  • innymi organizacjami pozarządowymi,
  • interesantami w sprawach skarg i wniosków,
  • właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez ministra spraw zagranicznych;
 • organizacja obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych na terenie województwa;
 • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Prezesem Rady Ministrów oraz ministrami;
 • prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody oraz współpraca z mediami,
 • koordynowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej oraz ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez Wojewodę patronatu honorowego nad imprezami organizowanymi na terenie województwa oraz udziałem w komitetach honorowych;
 • współpraca z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

Do zadań Biura należy również realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej, które związane są z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w zakresie informacji europejskiej) oraz sprawami zagranicznymi.

Struktura Biura:

 • Oddział Komunikacji Społecznej,
 • Oddział ds. Organizacyjno-Biurowych,
 • Oddział ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej,
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prasowej - rzecznik prasowy wojewody.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Anna Karendał 2017-03-17 12:15
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl