dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Służba dyżurna


Telefony całodobowe  Faks e-mail

   32 2565601

   32 2552195

   32 2077101

   32 2562213   
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego    32 2077100
   32 2562213

  

czkws [at] katowice.uw.gov.pl

 

Do zadań wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnie­nia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowe­go organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry­wania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monito­ring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby pod­wyższania gotowości obronnej państwa.

Jednym z zadań WCZK jest monitorowanie i zbieranie informacji  o sytuacji w województwie śląskim.
Prezentowane są one w postaci codziennego raportu zawierającego następujące dane:
I. Statystyczne
- Działania Polcji
- Działania PSP
II. Działania w poszczególnych rodzajach zagrożeń
III. Informacje dodatkowe

W ostatnich latach bardzo często spotykamy się z niebezpieczeństwem wylewu rzek czy też nawet mniejszych potoków.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżąco monitoruje ich stan oraz poziom zagrożenia.
Zapraszamy na stronę IMGW, w celu zapoznania się z poziomem wody w rzekach.

Miliony samochodów codziennie wyjeżdża na drogi Śląska. 

Łatwiej jest się po nich poruszać posiadając bieżące informacje o utrudnieniach występujących na poszczególnych odcinkach dróg czy też bieżącym stanie nawierzchni (zwłaszcza w okresie zimowym).

Ogółem, na terenie naszego województwa znajduje się 840,954 kilometrów dróg krajowych i 1236,9 kilometrów dróg wojewódzkich. Dowiedz się kto nimi administruje.

Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możesz ocalić życie swoje i swojej rodziny.

W każdym momencie może zdarzyć się jakieś niespodziewane wydarzenie, takie jak: pożar, wypadek drogowy, wypadek budowlany, ulatnianie się substancji niebezpiecznej, albo inne zagrożenie z bardzo długiej listy niebezpieczeństw
Dopiero wtedy uświadamiamy sobie, jak ulotne jest życie. Niektórych tragedii możemy uniknąć, ale niektóre z nich rozgrywają się w wyniku zdarzeń od nas niezależnych.
Wiedza o tym, co może nas spotkać oraz jak tego uniknąć lub wpłynąć na zmniejszenie ryzyka i skutków, jest niezbędna.

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Michał Mitoś 2010-04-02 08:46
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl