dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Wydział Kontroli

Dyrektor Wydziału: Grzegorz Skórka

tel. 32 20 77 296, 32 20 77 498

faks 32 20 77 296

 

 Kontakt

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

Sekretariat Wydziału Kontroli - pokój 226

tel. 32 20 77 296, 32 20 77 498

faks 32 20 77 296

ka-sekretariat [at] katowice.uw.gov.pl

pn. - pt. 7:30-15:30

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Joanna Stynwak

tel. 32 20 77 296, 32 20 77 498

faks 32 20 77 296

Zadania Wydziału:

 • opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z ich wykonania,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z kompetencji wojewody,
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i Marszałka Województwa oraz przewodniczących rad gmin, powiatów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków oraz o zawartych przez te osoby umowach cywilnoprawnych z organami, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i samorządowymi osobami prawnymi,
 • przyjmowanie i analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej, dyrektorów przedsiębiorstw państwowych,
 • przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych złożonych w związku z zajmowaniem funkcji publicznej (poza pracownikami Urzędu),
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • udzielanie odpowiedzi na interwencje i wystąpienia posłów i senatorów,
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych.

Struktura Wydziału:

 • Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
 • Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
 • Oddział do Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
 • Oddział do Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
 • Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Antoni Chmielewski 2016-12-29 10:48
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl