dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ISSN 1643-2800

Zgodnie z art. 28b ust.1a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2011 r. nr 197 poz. 1172) treść elektronicznych dzienników urzędowych jest udostępniona pod poniżej podanym adresem :

http://dzienniki.slask.eu

Zgodnie z art. 26 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego  pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE  w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są  opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu mogą posłużyć aplikacje dostępne na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego pod adresem http://dzienniki.slask.eu w zakładce Narzędzia, link bezpośredni http://dzienniki.slask.eu/#/download


Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 28a wyżej wymienionej ustawy wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jest odpłatne.  

Wydruki wykonuje:

Oddział Poligrafii Biura Administracyjnego
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
pok. 20,
tel. (32) 2077-720,
w godz. od 08:00 do 15:00


w cenie:

  • wydruk jednostronny: 0,06 zł (czarno-biały) lub 0,22 zł (kolor),
  • wydruk dwustronny: 0,10 zł (czarno-biały) lub 0,42 zł (kolor).
Dzienniki urzędowe rocznika 2017
Dzienniki urzędowe rocznika 2016
Dzienniki urzędowe rocznika 2015
   Skorowidz 2015
Dzienniki urzędowe rocznika 2014
   Skorowidz 2014
Dzienniki urzędowe rocznika 2013
    Skorowidz 2013
Dzienniki urzędowe rocznika 2012
  Skorowidz 2012
Dzienniki urzędowe rocznika 2011
  Skorowidz 2011
  Skorowidz 2011 (podpis)
Dzienniki urzędowe rocznika 2010
   Skorowidz 2010
   Skorowidz 2010 (podpis)
  Dzienniki urzędowe rocznika 2009 
  Skorowidz 2009
  Skorowidz 2009 (podpis)
  Dzienniki urzędowe rocznika 2008 
  Skorowidz 2008
  Skorowidz 2008 (podpis)
Dzienniki urzędowe rocznika 2007
  Skorowidz 2007
  Skorowidz 2007
Dzienniki urzędowe rocznika 2006
  Skorowidz 2006
  Skorowidz 2006
Dzienniki urzędowe rocznika 2005 
  Skorowidz 2005
  Skorowidz 2005

 

Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, obowiązek udostępniania dzienników w formie elektronicznej nastąpił z dniem 1 lipca 2006 r.

Pozostałe archiwalne numery wojewódzkich dzienników urzędowych są dostępne w wersji papierowej do wglądu w Bibliotece Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25, w pokoju 302, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Bartłomiej Nogieć 2017-03-08 10:26
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl