dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności

19
wrz
2014
Nielegalne składowiska odpadów na celowniku służb

Problematyce nielegalnego składowania odpadów w Piekarach Śląskich poświęcone było spotkanie wojewody śląskiego Piotra Litwy i wicewojewody Andrzeja Pilota z samorządowcami z Piekar, przedstawicielami inspektoratu ochrony środowiska, policji, prokuratury oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na terenach poprzemysłowych w Piekarach Śląskich działa kilka firm, które rozbierają hałdy odpadów górniczych i hutniczych, a wydobyte odpady przetwarzają na kruszywa drogowe. Zdegradowane tereny wypełniają odpadami w ramach przygotowania do prac rekultywacyjnych. Podmioty prowadzące prace w tym rejonie działają na podstawie decyzji wydanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich oraz Urząd Marszałkowski w Katowicach. Jednak ich działalność wykracza poza wystawione im pozwolenia – na hałdy przywożone są odpady komunalne, osady ściekowe, stłuczka szklana – co jest działaniem niedozwolonym i niezgodnym z wcześniej wydaną decyzją administracyjną. Kontrole inspektoratu ochrony środowiska nie stwierdziły obecności odpadów niebezpiecznych, dostarczane odpady nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, są jednak bardzo uciążliwe dla mieszkańców w tych rejonach.

Służby podległe wojewodzie prowadzą kontrole, wymierzają kary i mandaty za te niezgodne z przepisami działania, podobnie działa też straż miejska i policja oraz inspekcja transportu drogowego. Prowadzonych jest 21 postępowań prokuratorskich. Na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska niektórym firmom Urząd Marszałkowski cofnął wydane pozwolenia, a od dwóch miesięcy wydawane są jedynie pozwolenia krótkoterminowe – co ułatwi weryfikację nierzetelnych firm.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczas podjęte działania odnośnie składowania odpadów komunalnych w Piekarach Śląskich. W wyniku ożywionej dyskusji nad możliwościami rozwiązania powyższego problemu, który dotyczy nie tylko Piekar Śląskich, ale wielu innych miast województwa śląskiego, ustalono, że potrzebne jest jeszcze większe niż dotąd skoordynowanie wysiłków wszystkich służb i instytucji. W tym celu wojewoda śląski powoła zespół roboczy, do którego zaproszeni zostaną także przedstawiciele urzędów skarbowych i samorządowych kolegiów odwoławczych.

Żródło: Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Katarzyna Błaszczyk - Domańska
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl