dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Aktualności

28
wrz
2014
Podpisano porozumienia w sprawie kopalni Kazimierz-Juliusz

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim po blisko 12 godzinach rozmów podpisane zostały porozumienia w sprawie sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz.

 Oto treść podstawowego dokumentu, jakim są Postanowienia z posiedzenia Zespołu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego z udziałem władz KHW SA i KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. oraz Strony Społecznej w dniu 27 września 2014 r.:

 „Strona rządowa, reprezentowana przez upoważnionych członków Międzyresortowego Zespołu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, po posiedzeniu z udziałem władz KHW SA i KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. oraz Strony Społecznej, w Katowicach w dniu 27 września 2014 roku, potwierdza i deklaruje intensyfikację podjętych działań, mających na celu poprawę sytuacji w sektorze górniczym oraz wsparcie procesu wygaszania działalności KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. oraz rozwiązania ważnych problemów społecznych z tym związanych.

&1. W tym celu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, strona rządowa podjęła szybkie działania legislacyjne na rzecz poprawy kondycji sektora górniczego, w szczególności uchwalenia: 1. Zmian w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która określi zasady kontrolowania jakości paliw stałych, w tym węgla kamiennego, brykietów, mułów węglowych, flotokoncentratów. 2. Zmian w ustawie Prawo energetyczne w celu określenia zasad koncesjonowania handlu węglem.

&2. Strona rządowa zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań umożliwiających ścieżkę wygaszenia działalności KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., w oparciu o rozdział 3 artykuł 6 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Ponadto strona rządowa zobowiązuje się do pilnych zmian legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz podjęcia realnych i odpowiednich działań służących dokapitalizowaniu SRK.

&3. Strona rządowa, zgodnie z deklaracją stron, uznaje zarysowaną ścieżkę zmian organizacyjnych i naprawczych, związanych z przekazaniem KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. do SRK SA w Bytomiu, za optymalną ekonomicznie i organizacyjnie. Wejście w życie zmian w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego umożliwi dofinansowanie w kwocie niezbędnej (ok. 100 mln zł) dla wspierania tego procesu, w szczególności dla osiągnięcia następujących efektów:

  1. Zapewnienia do 15 listopada br. uregulowania zaległych zobowiązań pracowniczych.
  2. Uregulowania na zasadach ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością skarbu państwa, kwestii mieszkań pracowniczych.
  3. Dokonania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych, które zapewnią pracownikom spółki KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. przejście do KHW zgodnie z zakładowymi porozumieniami obowiązującymi w KHW.
  4. Po przejęciu KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. przez SRK SA w Bytomiu eksploatacja złoża w partii C i E (pokład 510) będzie kontynuowana na warunkach ekonomicznie uzasadnionych.
  5. KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., Katowicki Holding Węglowy SA oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu zawrą odrębne porozumienie uszczegóławiające powyższe postanowienia.”

 

Zawarte zostało również porozumienie uszczegóławiające w 16 paragrafach powyższe Postanowienie.

Podpisano także Komunikat Zarządu KWK Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., w którym znalazło się oświadczenie anulujące Polecenie służbowe Prezesa Zarządu – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z dnia 24 września 2014 r. i stwierdzenie, iż nie zostaną wyciągnięte wobec pracowników, o których mowa w Poleceniu służbowym, konsekwencje dyscyplinarne i finansowe.

 

Źródło: Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Katarzyna Błaszczyk - Domańska
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl