dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Komunikaty i Informacje

10
lut
2015
Integracja społeczności romskiej

O G Ł O S Z E N I E

Wojewoda Śląski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 roku.

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. z 14 lipca 2014 roku, Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm. ), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które złożyły wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 roku.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji opiniującej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają w pełni z praw publicznych;

• nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe biorące udział w „Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 r.;

• nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 oraz z 2014 r. poz. 183, 1195 );

 • mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

• wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

Zgłoszenie do Komisji powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia którego występuje kandydat.

Zgłoszenie nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji.

Komisja powołana zostanie Zarządzeniem Wojewody Śląskiego.

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji stanowi Załącznik nr 1.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia ( decyduje data wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ), na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 25

40 - 032 Katowice

z dopiskiem: „Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 roku.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_pdf pobierz plik: Formularz+zgłoszeniowy.pdf 2015-02-10 10:02:14 396 KB pobierz plik: Formularz+zgłoszeniowy.pdf

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl