dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Komunikaty i Informacje

14
sie
2014
Program dużej rodziny

Popieramy wielodzietność duże rodziny dużą szansą dla Polski

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Zachęcamy podmioty publiczne i prywatne działające na terenie województwa śląskiego do przystąpienia do programu „Karta Dużej Rodziny”.

„Karta” to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. Jest to system zniżek dla rodzin 3+ – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

 

Podstawę prawną programu stanowią:

• uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755, z późn. zm.).

Weszły one w życie 16 czerwca 2014 r.

Ideą Karty Dużej Rodziny jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.

Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie ulg i zniżek, bądź innych dodatkowych uprawnień rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem wydawanym każdemu członkowi rodziny wielodzietnej odrębnie.

Z uwagi na cel programu, istotne jest, by oferta przedstawiona przez podmiot umożliwiała korzystanie przez członków rodziny wielodzietnej z ulg osobno, tj. np. wyłącznie przez rodzica lub dziecko, a nie pod warunkiem korzystania z oferty przez całą rodzinę lub określoną liczbę jej członków.

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu firmy lub instytucji ustalane będą indywidualnie.

Partnerzy programu zyskują prawo do posługiwania się logo: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia promocję programu oraz ponosi wszelkie koszty związane z wydawaniem kart. Ponadto dostarczy naklejki z logo programu, mające służyć celom marketingowym.

Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu, który do niego przystąpi.

Dla firm i instytucji udział w programie oznacza szereg korzyści:

• prestiż – dzięki honorowaniu Karty Dużej Rodziny,

• promocję – większą rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji dzięki prawu do posługiwania się logo: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych tych podmiotów, a także dzięki zamieszczeniu informacji

o oferowanych ulgach w rządowym serwisie www.rodzina.gov.pl,

• pomoc w zbudowaniu długotrwałych relacji z klientami – zyskanie stałych klientów, zwiększenie zysków,

• prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie – dzięki realnemu wsparciu rodzin,

• współtworzenie pierwszego w Polsce ogólnopolskiego programu dla dużych rodzin,

• współkreowanie, wraz z rządem, pozytywnego wizerunku wielodzietności – tak istotnej dla rozwoju demograficznego Polski.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie ulg czy zniżek dla rodzin wielodzietnych jest zamieszczana i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl w zakładce: Karta Dużej Rodziny → oferta partnerów.

Warto podkreślić, że do programu przystąpili już m.in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o., PL.2012 + sp. z. o.o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnie Soli w Bochni i Wieliczce, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., wiele ośrodków hotelowo-szkoleniowych i wypoczynkowych, firmy oferujące zniżki na zakup towarów oraz wiele innych podmiotów.

 

Procedura przystąpienia do Programu:

1. Należy pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – deklarację przystąpienia do programu dla rodzin wielodzietnych ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl (zakładka: Wsparcie dla rodzin z dziećmi → Karta Dużej Rodziny

→ Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny → w plikach do pobrania: Formularz zgłoszeniowy).

2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

3. Po weryfikacji formularza z potencjalnym Partnerem zostaną ustalone szczegółowe warunki współpracy.

4. Wojewoda Śląski podejmie decyzję w kwestii zawarcia z Partnerem umowy o współpracy.

5. W przypadku Partnerów strategicznych prawo do podpisania umowy zastrzega sobie Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Osobą wyznaczoną do koordynowania spraw związanych z realizacją „Karty Dużej Rodziny” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest pani Agata Matyszkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej, tel.: (32) 20-77-806, e-mail: matyszkiewicza@katowice.uw.gov.pl

Ogłoszenie sporządzono w oparciu o informacje zawarte w pismach: DSR-II-022-12/AB/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., DSR-II-022-12/EK/14 z dnia 15 lipca 2014r. i DSR-II-022-12-2-EK/14 z dnia 15 lipca 2014 r., przekazanych ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755, z późn. zm.).

 

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl