dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Dąbrowa Górnicza

EWIDENCJA MIEJSC PAMIĘCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Miasto: Dąbrowa Górnicza

Format: Nazwa linku:
Ofiary II Wojny Światowej
NrRodzOpisPołożenie
Foto

11/01

 

Usunięto napodstawie stanowiska IPN co charakteru różnych organizacji czy instytucji komunistycznych.

 

 

11/02

U

Pomnik Stanisława Staszica

Dąbrowa Górnicza,
rozwidlenie ul.Legionów Polskich
z ul.Górniczą,
skwer

11/03

U

Pomnik upamiętniający miejsce kaźni 10 robotników Huty "Bankowa", którzy pod zarzutem sabotażu przy produkcji zostali przez władze hitlerowskie skazani na śmierć na szubienicy. Egzekucji dokonano 12 czerwca 1942 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul.ks.Augustynika,
między blokami Nr 9 i 11

11/04

U

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Dąbrowa Górnicza,
ul.T.Kościuszki

11/05

G

Grób Jana Gołdyna, legionisty I Brygady, kapitana wojsk polskich, zmarłego w 1927 roku - pom.nagr.

Dąbrowa Górnicza,
ul.11 Listopada,
cmentarz parafialny

11/06

GW

Grób żołnierzy włoskich poległych w I wojnie światowej

Dąbrowa Górnicza,
ul.11 Listopada,
cmentarz parafialny

11/07

U

Głaz z tablicą upamiętniający górników kopalni "Paryż" zamordowanych w obozie KL Auschwitz-Birkenau w latach 1942-43

Dąbrowa Górnicza,
ul.Perla 10,teren po byłej kopalni "Paryż"

11/08

GW

Mogiły zbiorowe wojenne żołnierzy
z I wojny światowej

Płyta z nazwiskami poległych w latach 1916-1921

Dąbrowa Górnicza,
ul.11 Listopada,
cmentarz parafialny

11/09

U

Tablica upamiętniająca męczeńską śmierć 10 robotników Huty "Bankowa" Aresztowani przez gestapo w maju 1942 roku, zginęli 12 czerwca 1942 roku z rąk hitlerowskich oprawców podczas publicznej egzekucji

Dąbrowa Górnicza,
ul.Króla Jana III Sobieskiego,
dyrekcja Huty "Bankowej"

11/10

  Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/11

G

Grób Edwarda Miętki - pom.nagr.

Dąbrowa Górnicza,
ul.Starocmentarna,
cmentarz parafialny

11/12

U

Pomnik upamiętniający teren byłego cmentarza żydowskiego gminy Dąbrowa Górnicza, Gołonóg i okolice, zniszczonego w czasie II wojny światowej

Dąbrowa Górnicza-Mydlice,
ul.Ludowa,
na wzniesieniu po byłym cmentarzu żydowskim

11/13

GW

Mogiła zbiorowa wojenna
3 działaczy Ruchu Robotniczego zamordowanych przez hitlerowców
16 listopada 1944 roku

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg,
ul.Kościelna,
cmentarz parafialny

11/14

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/15

 

Usunięto napodstawie stanowiska IPN co charakteru różnych organizacji czy instytucji komunistycznych.

 

 

11/16 

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/17

U

Pomnik ku czci 11 mieszkańców Strzemieszyc poległych w czasie hitlerowskiej okupacji w dniach od 7 września do 19 listopada 1943 roku na terenie Strzemieszyc. Pomnik w formie sarkofagu.

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, ul.Stacyjna,
skwer przy dworcu
PKP

11/18

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.  

 

11/19

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/20

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/21

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/22

U

Obelisk upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce,
u zbiegu ul.Sosnowej
z ul.Majewskiego

11/23

U

Tablica upamiętniająca Lecha Piwowara (pochówek rodzinny), poetę, żołnierza Wojska Polskiego, jeńca obozu Starobielska - pom.nagr.

Dąbrowa Górnicza,
ul.Starocmentarna,
cmentarz parafialny

11/24

G

Grób Adama Piwowara (pochówek rodzinny), geologa, zesłańca politycznego do Archangielska, legionisty, I Prezydenta Dąbrowy Górniczej, profesora Szkoły Górniczo-Hutniczej - pom.nagr.

Dąbrowa Górnicza,
ul.Starocmentarna,
cmentarz parafialny

11/25

U

Tablica upamiętniająca Jakuba Kleina, współzałożyciela i dyrektora Dąbrowskiego Przemysłu Drucianego w Dąbrowie Górniczej. Tablica odsłonięta w 50-rocznicę wybuchu II wojny światowej

Dabrowa Górnicza,
ul.Chopina 72

11/26

U

Tablica upamiętniająca Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera, uczonego i społecznika, twórcę nauki organizacji i kierowania

Dąbrowa Górnicza,
ul.Kościuszki 25,
Urząd Miejski, wewnątrz

11/27

U

Tablica upamiętniająca Żydów z getta w Strzemieszycach, które powstało w kwietniu 1942 roku, a zostało zlikwidowane w 1943 roku

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie,
u zbiegu ul.Gruszczyńskiego
z ul.Towarową

11/28

CKMP KT/024

GW

Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce z hitlerowcami o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej w 1945 roku

Dabrowa Górnicza-Ząbkowice,
ul.Górzysta,
cmentarz parafialny

11/29

 

Usunięto na podstawie Oświadczenia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o stanie i statusie rosyjskich miejsc pamięci w Polsce z 13 października 2015 r.

 

 

11/30

U

Pomnik upamiętniający 33 partyzantów oddziału Armii Krajowej o nazwie "Reduta Ordona" rozstrzelanych
7 września 1943 roku "

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce,
u zbiegu ul.Strzemieszyckiej
z ul.Rudną

11/31

U

Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców 4 stycznia 1945 roku

Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice,
u zbiegu ul.Związku Orła Białego
z ul.Hutniczą

11/32

 

Obiekt utracił charakter miejsca pamięci narodowej

 

 

11/33

U

Pomnik upamiętniający powieszenie 11 Polaków w publicznej egzekucji dokonanej przez Niemców w dniu 26 listopada 1943 roku.

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce,
ul.Ofiar Katynia 118

11/34

U

Pomnik poświęcony działaczom Związku Orła Białego

Dąbrowa Górnicza-Korzeniec ul.M.Konopnickiej 39;
posesja Zofii i Stanisława Bocianowskich

11/35

U

Pomnik poświęcony członkom Związku Orła Białego

Dąbrowa Górnicza,
ul.Perla 10;
teren byłej kopalni "Paryż"

11/36

U

Obelisk upamiętniający X-tą rocznicę wymarszu oddziałów legionowych z Dąbrowy Górniczej do Krakowa

Dąbrowa Górnicza,
ul.Legionów Polskich 69,
skwer naprzeciw I pawilonuZespołu Szkół Zawodowych

brak fotografii

11/37

U

Pomnik upamiętniający 100 lecie działalności Szkoły Górniczej im.St.Staszica zwanej "Sztygarką"

Dąbrowa Górnicza,
ul.Legionów Polskich 69,
dziedziniec Zespołu Szkół Zawodowych

11/38

       

11/39

U

Tablica upamiętniająca Eugeniusza Furmana, górnika kopalni "Paryż" zamordowanego w walce z reakcją 8 listopada 1918 roku

Dąbrowa Górnicza,
budynek dawnej RESURSY

brak fotografii

11/40

U

Tablica upamiętniająca nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych im.Karola Adamieckiego (1866-1933) wybitnego naukowca z dziedziny ekonomii i organizacji pracy

Dąbrowa Górnicza,
ul.J.Piłsudskiego 5,
Zespół Szkół Ekonomicznych
im.Karola Adamieckiego

11/41

       

11/42

U

Tablica upamiętniająca Stanisława Krzynówkę, więźnia Berezy Kartuskiej, zamordowanego przez hitlerowców we wrześniu 1943 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul.T.Kościuszki 3

brak fotografii

11/43

U

Tablica upamiętniająca jubileusz 90-lecia (1900-1990) otwarcia I żeńskiej szkoły w Dąbrowie Górniczej im.Emilii Zawidzkiej (1861-1927)

Dąbrowa Górnicza,
ul.3 Maja 10

11/44

U

Tablica upamiętniająca Szymona Starkiewicza (1870-1962) lekarza medycyny, społecznika

Dąbrowa Górnicza,
ul.Szpitalna 13,szpital,
hol głównego

11/45

U

Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im.Marii Konopnickiej (1841-1910)

Dąbrowa Górnicza,
ul.M.Konopnickiej 36,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz

brak fotografii

11/46

U

Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im. Marii Konopnickiej i wręczenie jej sztandaru

Dąbrowa Górnicza,
ul. M. Konopnickiej,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz

brak fotografii

11/47

U

Tablica upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Dąbrowa Górnicza,
ul. M. Konopnickiej 36,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz

brak fotografii

11/48

U

Tablica upamiętnia Marię Konopnicką patronkę Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 Tablica odsłonięta w 150 rocznicę jej urodzin

Dąbrowa Górnicza,
ul. M. Konopnickiej 36,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz

brak fotografii

11/49

U

Tablica upamiętniająca otwarcie Szkoły Powszechnej Nr 5 im. Marii Konopnickiej

Dąbrowa Górnicza,
ul. M. Konopnickiej 36,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9, wewnątrz

brak fotografii

11/50

U

Tablica upamiętniająca Józefa Podymę, żołnierza Ruchu Oporu, rozstrzelanego 21 stycznia 1945 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul. E. Orzeszkowej 1

11/51

U

Tablica upamiętniająca marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie, Kościół pw Najświętszego Serca Pana Jezusa,
główne wejście

11/52

U

Tablica upamiętniająca odzyskanie w 1918 roku niepodległości przez Polskę

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie,Kościół pw Najświętszego Serca Pana Jezusa,
główne wejście

11/53

U

Tablica poświęcona Królowej Jadwidze w 500-tną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej

11/54

U

Tablica upamiętniająca księdza Piotra Skargę dla uczczenia 300 letniej rocznicy jego śmierci

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,

Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej

11/55

U

Tablica upamiętniająca harcerzy poległych w latach 1914-1920 w walce o niepodległość Polski

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej,
główne wejście

11/56

U

Tablica upamiętniająca Jana Hempla, naczelnika górnictwa w Królestwie Polskim, inicjatora budowy Kościoła pw Matki Boskiej Anielskiej . Zmarł w 19 stycznia 1886 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej,
główne wejście,

11/57

U

Tablica upamiętniająca dąbrowskich harcerzy poległych i zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta w czasie II wojny światowej 1939-1945

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej,
główne wejście

11/58

U

Tablica upamiętniająca Jana Kilińskiego

Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej
główne wejście

11/59

U

Tablica upamiętniająca nauczycieli i wychowanków Szkoły Górniczej i Hutniczej im. S. Staszica poległych za wolność Ojczyzny i tych którzy zginęli na posterunku pracy

Dąbrowa Górnicza,
ul.Legionów Polskich 69,
Muzeum Miejskie "Sztygarka"

11/60

U

Tablica upamiętniająca Adama Piwowara (1874-1939) wychowanka i nauczyciela Szkoły Górniczej i Hutniczej im. S. Staszica, I Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza,
ul.Legionów Polskich 69,
Muzeum Miejskie "Sztygarka,
pawilon I"

11/61

U

Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg,
ul.Kościelna 20,
Kościół pw św.Antoniego,
główne wejście

11/62

U

Tablica poświęcona biskupowi krakowskieymu Andrzejowi Załuskiemu fundatorowi budowy wieży kościelnej

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg,
ul.Kościelna 20,
Kościół pw św.Antoniego,
główne wejście

11/63

U

Tablica poświęcona erygowaniu parafii pw Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg,
ul.Kościelna 20,
Kościół pw św.Antoniego,
główne wejście

brak fotografii

11/64

U

Tablica upamiętniająca Edwarda Salwę, Henryka Kanwiszczera i Bronisława Kmiecika zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta 22 stycznia 1945 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul.3 Maja 42,
Urząd Miejski

11/65

U

Tablica upamiętniająca 10 mieszkańców Dąbrowy Górniczej straconych przez powieszenie 12 czerwca 1942 roku

Dąbrowa Górnicza,
ul.Króla Jana Sobieskiego 2b,
Huta "Bankowa",
portiernia strona południowa

brak fotografii

11/66

U

Tablica upamiętniająca księdza Grzegorza Augustynika, pomysłodawcę i budowniczego Kościoła pw Matki Boskiej Anielskiej

Dąbrowa Górnicza,
ul.Królowej Jadwigi 17,
Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej,
prawy filar od głównego wejścia;

11/67

U

Tablica upamiętniająca powstanie Szkoły Górniczej "Sztygarka"

Dąbrowa Górnicza,

ul.Legionów Polskich 69,

Muzeum Miej. "Sztygarka"

11/68

U

Tablica upamiętniająca Wincentego Choroszewskiego, naczelnika górnictwa, prezesa komitetu i protektora budowy Kościoła pw Matki Boskiej Anielskiej. Zmarł 18 stycznia 1901 roku

Dąbrowa Górnicza,

ul.Królowej Jadwigi 17,

Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej,

kruchta, strona prawa;

11/69

U

Tablica upamiętniająca Juliana Polcera

Dąbrowa Górnicza,

ul.Królowej Jadwigi 17,

Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej

11/70

G

Kwatera grobów wybitniejszych Dąbrowian, w tym kilku prezydentów

Dąbrowa Górnicza,
ul.11 Listopada,
cmentarz parafialny

11/71

U

Krzyż upamiętniający rozpoczęcie budowy Huty "Bankowa"

Dąbrowa Górnicza,
u zbiegu ul.Żeromskiego z ul. Króla Jana III Sobieskiego,
skwer

11/72

G

Grób Emilii Zawidzkiej, założycielki pierwszej polskiej szkoły żeńskiej w Dąbrowie Górniczej - pom.nagr.

Dąbrowa Górnicza,
ul.11 Listopada,
cmentarz parafialny

11/73

U

Tabliczka upamiętniająca księdza Jerzego Popiełuszkę, oraz tragiczne wydarzenia związane ze strajkiem w dniach 28-29 sierpnia 1980 roku oraz pacyfikację Huty "Katowice" w grudniu 1981 roku w okresie stanu wojennego

Dąbrowa Górnicza-Gołonóg,
Kościół pw św.Antoniego

11/74

U

"Dolinka Katyńska" poświęcona m.in. pomordowanym w Katyniu, księdzu Jerzemu Popiełuszce i o.Maksymilianowi `Kolbe

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Duże, ul.Myśliwska,
cmentarz

11/75

U

Miejsce upamiętniające społeczne dążenie do odzyskania niepodległości Polski

Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce,
cmentarz parafialny

11/76

U

Głaz kamienny upamiętniający śmierć lotnika Ludwika Idzikowskiego 13 lipca 1929 roku

Dąbrowa Górnicza-Tucznawa skrzyżowanie ul.Idzikowskiego z ul.Królewska

11/77

U

Dwie tablice pamiątkowe:

1/upamiętniająca żołnierzy Wojska Polskiego z Ząbkowic walczących pod wodzą J.Piłsudskiego poległych w latach 1918-1920

2/upamiętniająca mieszkańców Ząbkowic poległych w czasie II wojny światowej

Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, ul.W.Sikorskiego 55,
Kościół pw Zesłania Ducha Świętego

11/78 U

Zespół dwóch pomników:
1. Za utrwalenie w wierze i miłości do Boga i Ojczyzny

2. Żołnierzom podziemia, bohaterom i obrońcom Ojczyzny, patriotom Ziemi Zagłębiowskiej

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce,
ul. Myśliwska, cmentarz parafialny

11/79 U Kamień z tablicą upamiętniającą poetę Zygmunta Różyckiego Dąbrowa Górnicza - Łęka
11/80 U Tablica upamiętniająca harcerzy ze Strzemieszyc poległych w walce z niemieckim okupantem i zamordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, ul. Majewskiego, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

11/81 U Tablica upamiętniająca dr Jana Antoniego Ziembę wychowawcę i nauczyciela młodzieży w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej, działacza społeczno-kulturalnego, miłośnika i historyka, badacza przeszłości Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego

Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69,
Muzeum Miejskie Sztygarka

11/82 U Tablica upamiętniajaca 38 górników KWK Reden, którzy zgineli w wyniku pożaru w nocy z 20 na 21 września 1923 roku Dąbrowa Górnicza,
Park im. Gen. Hallera,
Hala Widowiskowo Sporotowa Centrum
11/83 U Tablica upamiętniająca podharcmistrza Wincentego Bernasika, twórcę dąbrowskiego hymnu harcerskiego, komendanta 39 ZDH, poetę, zamordowanego w Auschwitz Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi 8,
Hufiec ZHP
11/84 U Tablica upamiętniająca policjantów z Zagłębia Dąbrowskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD Dąbrowa Górnicza,
ul. Królowej Jadwigi,
Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jadwiga Jakóbik 2017-01-31 10:19
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl