dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Plan Biura Obsługi Klienta

Zachęcamy do zapoznania się z usługami realizowanymi w Biurze Obsługi Klienta. Klikając na nazwę usługi  – zostanie ona wyróżniona na planie.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
18
1
2
17
25
26
27
19
20
23
24
4
21

Składanie wniosków paszportowych oraz odbiór paszportów i paszportów tymczasowych odbywa się na stanowiskach 8 – 16.

Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium RP. Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje na wniosek wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy. Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP następuje na wniosek cudzoziemca. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium RP. Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Cudzoziemcy spoza UE, spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach, mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na pracę. Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP wydaje się na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na warunkach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W kwestiach dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców lub zezwoleń na pobyt czasowy i pracę zapraszamy do stanowiska nr 18.

W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszych konsultantów na stanowiska nr 1 lub 2. Kontakt telefoniczny można z nami uzyskać dzwoniąc na numer 32 20 77 562

W celu złożenia dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy na stanowiska nr 23 i 24 Biura Obsługi Klienta. Całość korespondencji wpływającej do Urzędu jest rejestrowana w teleinformatycznym systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), który usprawnia zarządzanie obiegiem korespondencji.

Klientów zainteresowanych uzyskaniem informacji w sprawach dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do stanowiska nr 21. Telefonicznie informacji można uzyskać pod numerem 32 20 77 657.

Cudzoziemcy spoza UE, spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach, mogą ubiegać się o zalegalizowanie pobytu na terytorium Polski, w szczególności o: udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. W szczególnych przypadkach, wskazanych w ustawie, cudzoziemiec może starać się o przedłużenie posiadanej wizy pobytowej. Obsługa cudzoziemców w BOK odbywa się na stanowiskach nr 17 oraz 25 - 27.

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa się na wniosek zapraszającego, poprzez wpis do ewidencji zaproszeń. Sprawami związanymi z ewidencją zaproszeń zajmują się pracownicy na stanowisku nr 19 i 20. Na tym stanowisku mogą Państwo załatwić również sprawy związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski obywateli UE i członków ich rodzin, w szczególności: zarejestrowanie pobytu oraz wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

We wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00, na stanowisku nr 4, pomocą w załatwieniu spraw osobom niesłyszącym i słabosłyszącym służy tłumacz języka migowego. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.

Pokój dla rodzica z dzieckiem przeznaczony jest dla osób które chcą załatwić urzędowe sprawy, a przy tym muszą ze sobą zabrać swoje pociechy. Mogą Państwo w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w naszym Urzędzie.

Dla osób oczekujących na obsługę udostępniona została poczekalnia. W Biurze Obsługi Klienta zostały także przygotowane inne miejsca, w których można wygodnie oczekiwać na załatwienie swojej sprawy.

Stanowisko komputerowe przeznaczone jest dla klientów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach załatwiających sprawy urzędowe. Na stanowisku mogą Państwo również skorzystać w godzinach pracy Urzędu z udostępnionych nieodpłatnie do powszechnego wglądu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika UE.

Pokaż na planie:

 • Obsługa paszportowa
 • Sprawy obywatelstwa polskiego
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • Informacja + potwierdzanie profilu zaufanego
 • Kancelaria
 • Mienie zabużańskie
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE
 • Zaproszenia dla cudzoziemców; pobyt obywateli UE
 • Tłumacz języka migowego
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Miejsca dla osób oczekujących
 • Stanowisko komputerowe

- Biletomat

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jacek Lindel 2015-02-18 11:24
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl