dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

STRONA ARCHIWALNA

ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Aktualna strona internetowa Urzędu dostępna jest pod linkiem: www.katowice.uw.gov.pl

Na niniejszej stronie publikowane są AKTUALNE zamówienia publiczne, dostępne tutaj.

Pozostałe treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny.

Dane i zadania biura prasowego

Zadaniem Biura Prasowego (BP) jest prowadzenie polityki informacyjnej wojewody i wojewódzkiej administracji zespolonej.

KONTAKT

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 

tel. 32 20 77 265
faks: 32 25 63 101
pokój: 265, 260
e-mail: 

news [at] katowice.uw.gov.pl
 


Dyrektor Biura Wojewody:

Elżbieta SOŁTYSEK


P.O. Kierownika Oddziału ds. Komunikacji Społecznej
– rzecznik prasowy:

Alina KUCHARZEWSKA

 

 

Biuro prasowe działa w Oddziale ds. Komunikacji Społecznej należącym do Biura Wojewody.
Szczególnym zadaniem biura prasowego jest prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody Śląskiego oraz Urzędu, w tym:

  • kształtowanie wizerunku Wojewody Śląskiego i Urzędu poprzez upowszechnianie informacji o jego działaniach oraz efektach pracy,  
  • organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów, 
  • przeprowadzanie analizy publikacji prasowych na potrzeby wojewody,  
  • koordynowanie zadań odnoszących się w Urzędzie do dostępu i ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu honorowego wojewody,  
  • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu oraz mediami, 
  • reprezentowanie Wojewody Śląskiego w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie obsługi prasowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
  • zapewnianie wymiany informacji pomiędzy wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Anna Karendał 2019-02-14 15:10
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl